Arbejdsmiljø

Betonelement vil:

  • skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i overensstemmelse med den til enhver tid tekniske og sociale udvikling
  • skabe grundlag for, at virksomheden kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer, BST og Arbejdstilsynet

Ledelsens lægger vægt på at skabe og opretholde et højt sikkerhedsniveau og et godt arbejdsmiljø samtidig med at de materielle værdier sikres bedst muligt.

Ledelsen skal drage omsorg for, at Betonelements sikkerhedspolitik og foranstaltninger bekendtgøres for alle, og at disse overholdes. Til gennemførelse heraf har Betonelement en sikkerhedsorganisation med et sikkerhedsudvalg på samtlige fabrikker, alt sammen i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser. Den sikkerhedsansvarlige i Betonelement søger for, at udvalgene orienteres og er ajour på det lovmæssige område.

Arbejdsmiljo_Betonelement

Det skal understreges, at hver enkelt leder er ansvarlig for sikkerheden for de ansatte under dennes ledelse. Herudover er alle ansvarlige for deres egen optræden i sikkerhedsmæssig henseende og har desuden pligt til at overholde de lokalt bestemte sikkerhedsbestemmelser.

Betonelements overordnede mål indenfor sikkerhed er 

  • at sikkerhedsudvalget på de enkelte fabrikker skal være synlige og proaktive  
  • at virksomheden til stadighed skal arbejde for at nedbringe antallet af anmeldte arbejdsulykker og lave forebyggende tiltag  
  • at minimere risici for langtidsvirkninger gennem substitution af anvendte kemikalier og reduktion af støv og støj fra gennemførelsen af de enkelte arbejdsprocesser  
  • at minimere risiko for nedslidning af medarbejderne gennem tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne  
  • at arbejde aktivt med arbejdspladsvurderinger (APV) og deraf afledte handlingsplaner  
  • at overordnede mål omsættes i konkrete tiltag gennem specifikke tiltag og programmer