8.1.2 Skaktelementer, indstøbningsdele

Løft

I skakte indstøbes 2 stk. AMTE M 16 eller M 20 inserts i toppen af skakten.

Afstivningsinserts

Til fastgørelse af montagestøtter kan skakte forsynet med 2 stk. HME M 16 inserts.

Normalt placeres de minimum 2/3 af elementhøjden oppe på skakten.

Forankring mellem skakt/væg/dæk

Skaktelementerne skal bæres etagevis. Hertil indstøbes 2 stk. HME M 16 inserts for fastgørelse af vinkelbeslag (uden for Betonelements leverance), som påskrues inden montagen. Alternativt kan der i de indstøbte inserts iskrues øjebolte, som fastgøres til fugearmeringen.

Andre indstøbningsdele

Ingen.