8.1.1 Skaktelementer, elementgeometri

Hovedmål

Skakte produceres som standard kvadratisk og måler 594 x 594 mm, med ø 410 mm hul i midten. 

Skakte kan produceres i højder op til 3900 mm.

Vægt

Skakte vejer 5,65 kN/m.

Udsparinger

Skakte kan leveres med udsparing for indkasthul, i størrelse svarende til en lågetype JAI, med H-karm.

Indkasthullet placeres standard 1250 mm fra overside dækelementer til centrum af indkasthul, hvilket vil svare til ca. 1100 mm over færdigt gulv til centrum af indkasthul, ved en gulvopbygning på ca. 130 mm. Andre højder kan udføres efter nærmere aftale.

Kantudformning – samlinger væg / væg

Som standard udføres kanter uden affasninger.

Skaktens sider kan forsynet med forskydningslås efter nærmere aftale.

Fortanding

Forskydningslåse produceres som standard uden wiresløjfer. Skal forskydningslåsen optage små kræfter kan de efter aftale armeres med wiresløjfer eller bøjler.