8.1 Skaktelementer, generelt

Kontrolklasse

Skakte produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse

Skakte produceres som standard i passiv miljøklasse. Kan også produceres til anvendelse i moderat miljøklasse, efter aftale.

Betonstyrker

Skakte produceres som standard i styrkeklasse 35. Kan også produceres i højere styrkeklasser efter aftale.

Lyd og brand

Skakte sikrer et lavt støjniveau på grund skaktens forholdsvis store godstykkelse og ret store vægt.

Skakte opfylder bygningsreglementets krav, hvorefter skakte mindst skal svare til REI 60 A2-s1,d0 bygningsdel (BS60).

Projektering

Skakte projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3L(I).

Udførelse og kontrol

Skakte produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13369 og leveres ikke CE-mærkede.

Montage

Skaktelementerne leveres normalt liggende på ladvogn eller reolvogn, alt efter hvordan det passer med levering af øvrige elementer. Ved løft, fastgøres (elefantfødder) til de 2 stk. AMTE M 16 eller M 20 inserts i toppen af skaktelementerne.

Under montagen kan det være påkrævet at understøtte det nederste skaktelement, indtil det er støbt fast til den øvrige konstruktion.

Mellem hvert skaktelement monteres indvendigt et fugebånd 20 x 40 mm (leveres af Betonelement), den efterfølgende udvendig understopning/fugning med cementmørtel eller elastisk fuge, skal sikrer tæthed mellem skaktelementerne, for derved at undgå lugtgener fra skakten.

Det samme udføres ved indkasthullet, når indkasthullet føres ud gennem et vægelement, her anvendes fugebånd 10 x 50 (leveres af Betonelement).

I samlingen mellem skaktsiden og vægelement kan fugen lukkes med et fugebånd og efterfølgende fugning med cementmørtel eller elastisk fuge.

I indkasthullet kan monteres lågetype JAI, med H – karm for låge med poleret overflade, som efter aftale leveres af Betonelement, i karmen er der 4 stk. huller, således at karmen kan fastgøres med skruer i iboret dybel, det anbefales at der udføres en elastisk fuge mellem karm og element, for at undgå lugtgener.