8.2 Skaktelementer, låge og greb

Skaktlågen og grebet kan bestilles sammen med skakten. De leveres løse.

Skaktlågen kan bruges højre- eller venstrehængt.

Karm for indkastlågen fastgøres efterfølgende på byggepladsen af anden entreprenør, med 4 stk. skruer, evt. i dybler igennem 7 mm huller.

Såfremt intet andet er aftalt i tilbud eller kontrakt, leveres der 1 stk. greb pr. låge.

Skaktelementer_laage_Betonelement