8. Skaktelementer

Skakte anvendes primært som indvendige affaldsskakte placeret op ad en væg i boligbyggerier med flere etager.

Skaktene kan også anvendes som fritstående skakte, hvilket kræver, at der skal designes en speciel løsning for fastholdelse af skaktelementerne. Endvidere kan der leveres en topplade til montering på toppen af øverste skakt med ø 200 mm hul for tilslutning af ventilationsrør.

Skakte_Betonelement