6.2.2 SIB, IB og RB-bjælker, indstøbningsdele

Løft

I alle bjælketyper indstøbes wireløft som standard, hvor Betonelement vurderer at løftesystemet er anvendeligt.

Lejeplader

Elementerne leveres som standard med lejeplader i sort udførelse. Der medregnes lejeplader som anført i projektet.

Forankring mellem søjle/bjælke/dæk

Til forankring mellem søjler og bjælker anvendes Ø 50 mm korrugeret rør for dornhul. Til forankring mellem bjælker og dæk anvendes indstøbte dorne. Inserts for pindbolte kan udføres efter aftale.

Andre indstøbningsdele

Som standard produceres bjælker kun med ovennævnte indstøbningsdele. Andre indstøbningsdele som f. eks. udragende armering i oversiden til sammenstøbning med dækkets overbeton, specialbeslag, svejseplader, ankerskinner, inserts, afstivningsinserts, etc. kan indstøbes efter aftale.