6.1.3 Konsolbjælker, last og vederlag

Regningsmæssigt last

Det regningsmæssige moment inkl. bjælkens egenvægtsmoment må ikke overskride den regningsmæssige momentbæreevne Mud`.

Revnelast

Revnemomentet Mk er den anbefalede maks. værdi for den karakteristiske belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment.

Balancelast

Balancemomentet Mbal angiver det niveau for den hvilende last, hvor langtidsnedbøjningerne er minimale. Balancemomentet beregnes som summen af egenvægtsmomentet for bjælken og momentet for 60 % af den permanente last.

Ved stor nyttelastandel bør der også tages hensyn til nedbøjninger for brugslast. Nedbøjningen kan oplyses af Betonelements teknikere.

Kapaciteterne i tabellerne svarer til maksimalt armerede standardbjælker. Med mindre andet er forelagt i projektmaterialet, leveres bjælkerne med armering tilpasset de foreskrevne belastninger.

Vederlag

Der skal under projektering af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning, f. eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende. Endvidere skal der tages hensyn til ændringer af pilhøjden og den dermed følgende vinkeldrejning ved vederlaget. Ved lejetryk over halvdelen af betonens regningsmæssige trykstyrke i bjælken skal der udføres særlige foranstaltninger. Dette kan aftales med Betonelements teknikere.