6. Bjælker

Bjælker anvendes i forbindelse med byggeriets bærende konstruktion og giver desuden mulighed for arkitektonisk spændende løsninger. Bjælker fremstilles i alle former og størrelser. Sortimentet omfatter fuldt program i  KB og KBE bjælker (de såkaldte konsolbjælker) samt forspændte SIB, IB, RB bjælker.

KB og KBE bjælker – konsolbjælker

Konsolbjælker anvendes hovedsageligt som vederlagsbjælker for tag- og etagedæk, hvor de med stor stivhed og spændvidde kombineret med en reduceret konstruktionshøjde sikrer en billig og fleksibel løsning med stor frihøjde. Konsolbjælkerne er tilpasset et modulsystem, der desuden omfatter ydervægselementer, søjler, ribbetagplader, huldæk, ribbedæk og tagbjælker. Konsolbjælker monteres vandret, og har vederlag på f. eks. søjler, vægge eller facader. Konsolbjælkerne kan anvendes i almindeligt bolig-, kontor- og industribyggeri.

SIB, IB, RB bjælker

SIB, IB og RB-bjælker er alle forspændte elementer, og de kan anvendes i alle former for byggeri, hvor der er brug for stor stivhed og spændvidde. SIB-bjælkerne anvendes fortrinsvis som tagbjælker, medens IB og RB-bjælker både anvendes som tag- og etagebjælker.

Bjaelker_Betonelement