5.1.2 Søjler, indstøbningsdele

Løft

I rektangulære søjler indstøbes som standard huller for løftedorne og i T-søjler indstøbes huller for løftedorne eller Frimeda løft. I runde søjleelementer indstøbes som standard et Frimedaløft eller en løfteinserts, i øvrigt efter Betonelements vurdering af om løftesystemet er anvendeligt. Andre løftetyper kan indstøbes efter aftale.

Afstivningsinserts

Til fastgørelse af montagestøtter er søjler forsynet med minimum 2 stk. inserts. Typisk anvendes M16 for en udtræksværdi på 16 kN. Normalt placeres de minimum 2/3 af elementhøjden oppe på elementet. For rektangulære søjler kan inserts til afstivning indstøbes i de 3 sider. Indstøbning i den 4 side (formbunden) bør undgås.

Lejeplader

I det omfang det fremgår af projektmaterialet er lejeplader på søjler medregnet som standard i sort udførelse.

Forankring mellem søjler/bjælker

Ved forankring i toppen af søjler til bjælker etc., anvendes udsparingshuller for dorne eller indstøbte inserts for pindbolte. Dette udføres efter aftale.

Andre indstøbningsdele

Som standard produceres søjler kun med ovennævnte indstøbningsdele. Andre indstøbningsdele som korrugerede rør, søjlesko, stigbøjler etc., kan indstøbes efter aftale.

Soejler_Betonelement