5. Søjler

Søjler anvendes i forbindelse med byggeriets bærende konstruktion og giver desuden mulighed for arkitektonisk spændende løsninger. Søjler, såvel runde som firkantede, leveres i en række standardstørrelser og i helt individuelle udformninger.

Søjler anvendes dog hovedsagelig til bæring af bjælker. De kan benyttes som simpelt understøttet eller som indspændt i punktfundamenter, hvor søjlerne kan indgå i byggeriets hovedstabilitet. Søjler udføres som standard slaptarmerede men kan efter aftale udføres forspændte.