4.1.1 Huldæk, elementgeometri

Hovedmål

Huldæk produceres standard i tykkelserne PE 180, DE 215, JE 265, QE 320 og ZE 400 mm, se figur 1.

Standardbredde 1197 mm.

Længde efter specifikationer, se Bæreevnetabeller 4.1.6 >>.

4-1-1_Daek_figur1a_Betonelement

4-1-1_Daek_figur1b_Betonelement

Udsparinger

Udsparinger skæres/graves i den nystøbte beton. Sider og kanter vil fremtræde ujævne. Mindre huller op til Ø 200 eller 200×200 mm udføres ikke på fabrikken, men må bores/skæres på byggepladsen, såfremt elementerne er dimensioneret herfor. Boring af større huller må kun ske, når der i forvejen er taget hensyn til dette ved projekteringen, se 4.1.4 Projektering >>.

Maksimal udsparingsbredde er afhængig af placering, belastning og spændvidde, dette kan først fastlægges ved detailprojektering.   

Udskæring i overside/grøft

Til etagekryds, hvor der kræves ekstra plads til montagedorne eller lodret armering (stritter) og fugearmering, kan huldæk leveres med udskæring i oversiden. Udskæring vil almindeligvis være nødvendig ved etagekryds med vægge ≤ 180 mm, se figur 11 samt 4.1.3 Samlinger og detaljer >>

Figur 11:

4-1-figur-11_Betonelement