3.1.2 Betonvægge, indstøbningsdele

Løft

Som standard indstøbes Frimedaløft i vægelementer. Alle vægelementer leveres med 2 løft. Elementer, som skal vendes på byggepladsen, leveres med 4 løft.

Afstivningsinserts

Til fastgørelse af montagestøtter er vægelementerne forsynet med 2 stk. inserts. Typisk anvendes M16 for en udtræksværdi på 16 kN.

Normalt placeres disse minimum 2/3 af elementhøjden oppe på elementet.

Forankring mellem væg/dæk

Til forankring i toppen af vægelementer til dækelementer, anvendes normalt dorne i antal efter aftale. U-bøjler eller inserts for pindbolte kan udføres efter særlig aftale.

Elindstøbninger

Rør og dåser til el og antenneinstallationer kan indstøbes i begge sideflader. Rørføring skal være lodret og må ikke krydse mellem for- og bagside. Der bør ikke placeres installationer i armerede dørsøjler. Eksempel på el-detaljer er vist i figur 5 – i øvrigt i henhold til branchevejledningen: Elindstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton >>

Betonvagge_4_Betonelement

Andre indstøbningsdele

Som standard produceres vægelementer kun med ovennævnte indstøbningsdele. Andre indstøbningsdele såsom murbindere etc. kan indstøbes efter aftale.