3.1.1 Betonvægge, elementgeometri

Hovedmål

Vægelementer produceres standard i tykkelserne 120, 150, 180, 200, 240, 250 og 300 mm. Andre dimensioner kan udføres efter aftale.

Vægelementer udføres som standard i højder op til max 3750 mm, elementer med højde > 3750 mm vil det være nødvendigt at fremstille som vendeelementer hvilket betyder at disse skal vendes ved montage på byggepladsen.

Elementerne kan af hensyn til transport på standardbiler udføres i bredder op til 9200 mm af hensyn til elementtransport på standardbiler.

Største højde og største længde kan ikke altid tilbydes samtidig, af hensyn til elementets samlede vægt. Maksimalvægten pr. standardelement er 11,7 tons. Elementer med større samlet vægt kan udføres efter aftale.

Udsparinger

Udsparinger, vindues- og døråbninger udføres som standard uden smig.

Døråbninger

Standarddøråbninger udføres i modulbredderne 8M, 9M, 10M og 11M. Placeringen kan vælges frit, dog skal dørsøjler være minimum 2M.

Kantudformning – samlinger væg / væg

Som standard udføres kanter uden affasninger.

Vægelementernes sidekanter er normalt forsynet med forskydningslåse.

Fortanding

Armerede forskydningslåse produceres som standard med wiresløjfer, se fig. 3 og 4. Skal forskydningslåsen optage store kræfter kan de efter aftale armeres med bøjler (ikke i formside).

Betonvagge_2_Betonelement

Betonvagge_3_Betonelement