2.3 Facadeelementer, overflader

Betonelement udfører facadeelementer med overflader i glat, glat afsyret og frilagt.

Alt efter ønske kan overfladerne leveres som

Teglfacader udføres med teglsten efter ønske.