2.2.1 Facadeelementer med tegl, elementgeometri

Hovedmål

Teglelementer produceres standard i tykkelser fra 330 mm med spring op til 540 mm. Andre dimensioner kan udføres efter aftale.

Teglelementer kan normalt udføres i en højde op til 3750 mm. Ved større højder må teglelementerne støbes så de skal vendes på byggepladsen.  Bredder kan udføres som standard op til 9200 mm af hensyn til elementtransport på standardbiler. Ved specielle ønsker på geometri, undersøger vi gerne mulighederne.

Største højde og største bredde kan ikke altid tilbydes samtidig, af hensyn til elementets samlede vægt. 

Man skal dog være opmærksom på, om valg af forbandt passer til den ønskede elementhøjde.

Elementets bredde skal følge murmål, eksempelvis for halvstens løberforbandt n x 120-12, f.eks. 4788 mm. Ved høje elementer der udføres som vendeelementer er breddemålet standard 2388 mm.

Facadeelementer_tegl_1-4_Betonelement

Forbandt

Vore standard forbandter er ½ stens løber, løber 2 eller TT – forbandt, se figur.2, 3 og 4. I ½ stens løberforbandt er 3. skifte identisk med 1. og ved TT forbandt er hvert 15. skifte identisk med 1. Begge forbandter går således op i højden 28 M = 42 skifter.

I løber 2 forbandt er 5. skifte identisk med 1.

½ stens løberforbandtet giver mulighed for vandret placering af vinduer og døre for hver 120 mm, svarende til studsfugerne. I TT- og løber 2 forbandtet findes tilsvarende muligheder for hver 60 mm. Andre forbandter kan fremstilles efter aftale.

Elementerne kan leveres med rulleskifte, standerskifte eller betonfrise langs kanter og åbninger. Friser udføres som standard 12 mm tilbageliggende fra teglfladens forside.

Alle fuger er normalt 6 mm tilbageliggende.

Kantudformning og fuger

Underside af forpladen udføres med 28 mm høj tå se figur 8. Med 40 mm understøbningsfuge under bagpladen bliver skiftegangen nøjagtig den samme som ved muret facade på fundament. Tilsvarende gælder når der monteres på underliggende element.

Den lodrette fuge mellem to teglelementer er 12 mm bred. Elementets side er ved forpladen glat, mens den ved bagpladen kan være forsynet med forskydningslås, se figur 6.

Fugerne i forpladen kan udføres på traditionel vis i forskellige udgaver, men det er vigtigt at den vandrette fuge er diffusionsåben, eller forsynet med udluftningsstudser i form af plastrør el. lign. I fornuftig afstand.

Vindues- og døråbninger

Vindues- og døråbninger udføres i gængse teglmål. Placering i elementet skal afstemmes med forbandtet. Detailudformning af vindues- og døråbninger udføres mest fordelagtigt i fabrikkens standard, se figur 5 og 7. I false er den blanke mur som standard ført 50 mm ind. Den vandrette fals i åbningens underside udføres i beton. Den kan også udformes for ilægning af sålbænk på byggepladsen.

Fastgørelsesklodser for vinduer og døre kan indstøbes.

Figur 5

Facadeelement_2-2-5

Figur 6

Facadeelement_2-2-6

Figur 7

Facadeelement_2-2-7

Figur 8

Facadeelement_2-2-8

Figur 9

Facadeelement_2-2-9

Hjørner

Hjørner udformes som standard som vist på figur 9, således at hjørnet består skiftevis af hele, henholdsvis halve sten.

Fortanding

Armerede forskydningslås produceres som standard med wiresløjfer. Skal forskydningslåsen optage større kræfter end 50 kN/m kan de efter aftale armeres med bøjler.