2.1.3 Facadeelementer, detaljer

Generelt

Facadeelementer fremstilles i horisontale forme med forpladen støbt nedad (normalt) eller opad afhængig af den ønskede overfladetype.

Formene opbygges som standard eller individuelt til de enkelte sager og der anvendes så vidt muligt en opbygning af de enkelte elementer med kendte og afprøvede detaljer.

Ved anvendelse af principper fra dette brochureblad opnås samhørighed mellem god kvalitet og fornuftig økonomi.

Detailløsninger er efterfølgende vist vedrørende:

  • sider, bund og top
  • hjørner
  • port
  • døre
  • vinduer
  • riller og fortandinger

Endvidere henvises til vore projekteringsafdelinger for yderligere konstruktionsdetaljer.

Note!

Bogstaver angiver:

a. Forpladetykkelse, bør være min. 70 mm, også bag profilering.
b. Bredde af fortandings- eller støbenot.
c. Dybde af fortandings- eller støbenot.
d. Affasning 10 x 10 mm.
e. Vandrille.

V1: Kantdetalje ved vindues- og dørsider.

V2: Kantdetalje ved vindues underside.

V3: Kantdetalje ved vindues- og døroverside med vandrille.

Facadeelementer – side / bund

Facadeelementer – top / bund

Facadeelementer – vinduer

Facadeelementer – døre