2.1.1 Facadeelementer, elementgeometri

Hovedmål

Facadeelementer produceres som standard i tykkelser fra 330 mm med spring på 30 mm op til 450 mm. Andre dimensioner kan udføres efter aftale.

Facadeelementer kan normalt udføres i en højde op til 3750 mm. Ved større højder må facadeelementerne støbes så de skal vendes på byggepladsen.  Bredder kan udføres som standard op til 9200 mm af hensyn til elementtransport på standardbiler. Ved specielle ønsker på geometri, undersøger vi gerne mulighederne. Største højde og største bredde kan ikke altid tilbydes samtidig, af hensyn til elementets samlede vægt.

Maksimalvægten pr. standardelement er 11 tons. Elementer med større samlet vægt kan udføres efter aftale.

Udsparinger

Vindues- og døråbninger udføres som standard med smig som vist på figur A1 og A3 (nederst på siden).  Andre udsparinger og smig kan udføres efter aftale.

Kantudformning – samlinger facade / facade

Som standard udføres kanter på forplade og bagplade med affasning 10 X 10 mm. Affasninger med anden smig og størrelse kan udføres efter aftale. Facadeelementernes sidekanter på bagplader er normalt glatte, som vist på FIGUR A2, men kan forsynes med forskydningslåse. Eksempel på top- og bundudformning som vist på FIGUR A4 og A5 (nederst på siden).

Fortanding

Armerede forskydningslåse produceres som standard med wiresløjfer. Skal forskydningslåsen optage større kræfter end 50 kN/m kan de efter aftale armeres med bøjler. Facadeelementer_snit_Betonelement