14.1 Broer, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. punkfundamenter fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

Broelementer produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse

Broelementer produceres som standard i ekstra aggressiv miljøklasse. Eksponerede lineender korrosionsbeskyttes med epoxy baseret materiale.

Betonstyrker

Broelementer produceres som standard i styrkeklasse 45/55 med max. 16 mm tilslag. Grusmaterialer, der anvendes, er klassificeret til mljøklasse E, iht. DS/EN 12620, suppleret med krav i DS 2426.

Cementen er Aalborg Portland Rapid, der er klassificeret som CEM I 52,5 N (MS/LA/<2).

Dette er en moderat sulfatbestandig cement (MS), hvilket anses for fuldt tilstrækkelig for brodækket, der kun er i kontakt med opfyld (grus). Betonen svarer til de krav, der er specificeret i DS/EN 1992-2, hvor miljøklasserne er angivet til XD3 og XF4. Da der ikke er kontakt med jord eller grundvand, er der ikke aggressiv kemisk miljøklassificering.

Armering

Dimensionering og placering foretages af Betonelement i samarbejde med rådgiver.

Bøjler er bukket til tæt mål på linerpositionerne og er derved fastholdt i tværsnittet.

Projektering

Broelementer projekteres i henhold ti Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>.

Udførelse og kontrol

Broelementer produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 15050 og leveres CE-mærkede.

Levering

Ved transport af særlig lange broelementer bør leveringsaftale med vores kørselsafdeling afklares 2-3 uger inden montagen, således at mulig kørevej kan være nøje planlagt og aftalt med myndighederne.

Redigér