13.2 P-dæk, generelt

Anvendelse

Betonelements P–dæk er et specialudviklet dækelement med lav konstruktionshøjde, fortov, afløbsrende og afløb,

P-dækket kan anvendes i alle former for P–huse med samme eller forskudt etagehøjde og i kombination med alle former for bærende elementer det være sig søjler/bjælker, vægge eller facadeelementer.

P-dækket leveres fuldt færdigt fra fabrik med kostet overside, som er velegnet for kørsel. De anvendte materialer er robuste og slidstærke og kræver derfor et minimum af vedligeholdelse.

Generelt

Betonelements varedeklaration for materialer og egenskaber for betonelementer er gældende. Download gældende udgave af varedeklarationen her >>

Kontrolklasse

P–dæk produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse

P-Dæk leveres som standard i ekstra aggressiv miljøklasse med dæklag, mod overside som ekstra aggressivt og mod formsider som for moderat miljøklasse.

Betonstyrker

P-dæk produceres som standard i styrkeklasse 45.

Bæreevne

P-dækket er beregnet for en nyttelast på 2,5 kN/m2 og ophæng på 0,2 kN/m2.

Brand

Den brandtekniske klassifikation afhænger af armeringens placering. Som standard kan P-dækket klassificeres som REI 60 A2 (BS60).

Projektering

P-dæk projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3L(I).

Udførelse og kontrol

P-dæk prodceres og kontrolleres i henhold til DE/EN 13224 og leveres CE-mærkede.