13.1 P-huse, generelt

Betonelement har – med udgangspunkt i vores standard P-dæk – leveret elementer i forbindelse med opførelsen af mangeartede P– huse gennem en årrække.

Ud over standard P-dækket (læs mere om P-dæk her >>) leverer Betonelement alle former for bærende elementer – søjler, bjælker, vægge, facadeelementer, huldæk og TT-dæk – som kan anvendes i et utal af kombinationer. Vi er derfor i stand til at løse stort set alle ønsker for P-huse - såvel åbne, som lukkede, lave eller høje.

Se udvalgte referencer på vores P-husløsninger >>

Fordele ved Betonelements P-husløsninger er:

  • P-huset er enkelt opbygget
  • Parkeringssystemet kan tilpasses den aktuelle grunds størrelse og udformning
  • P-dækelementer leveres fuldt færdige fra fabrik med færdig robuste overflade
  • Det frie spænd på P-dækelementet op til 17,2 m giver optimale og brugervenlige søjlefri parkeringsarealer
  • De anvendte materialer er overalt robuste og slidstærke og kræver minimum af vedligeholdelse
  • Sikker og gennemprøvet fugeløsning
  • Efter ønske indstøbes elektriske installationer i P-dækelementer og rampeplader til styring af trafikregulering og varmemåtter
  • Kort byggetid
  • Sikker fugeløsning

Betonelements standard P-huse konstrueres over vores trugformede P-dæk, der – med et modul på 2,5 m i bredden og 17,20 m i længden, hvor de 2,5 m bruges i P-husets længderetning og de 17,20 m bruges i P-husets tværretning – giver mulighed for p-pladser på 2,5 x 5, 0 m og kørevej på 7,0 m. Ved opbygning af et P-hus modulsystem, bør der tages udgangspunkt i antal skibe og den elementløsning, der anvendes til de bærende konstruktioner.

P-huset er normalt beregnet for optagelse af lodret last fra en personvognstrafik med en egenvægt op til 3500 kg. Den vandrette last optages i P-dækket og føres ud til de stabiliserende elementer eller trappekerner. I forbindelse med opførelsen af et P-hus, er det nødvendigt, at det nøje vurderes, hvilke bærende og stabiliserende konstruktion der skal anvendes, set i forhold til de udvendige arkitektoniske ønsker og den indvendige optimale løsning af køreramper mellem etagerne.

Standardtegning-system-1-Plan

Download tegninger af vores 4 P-hussystemer her >>

I forbindelse med opstart af et P-husprojekt, kan Betonelement være behjælpelig med planløsninger, detaljer og gode råd ud fra de erfaringer, vi har indsamlet gennem tidligere projekter.

For denne type byggerier vil Betonelement deltage i et projekteringsomfang af råhuset svarende til bips A 113, model 6, hvis ikke andet er aftalt. Download bips A 113 her >>