13. Parkeringshuse

P-hus

Betonelement leverede sit første P-Hus i 1977. Og i 1986 blev systemet typegodkendt i hele det daværende Vesttyskland.

Siden da er der leveret elementer til P-huse med 10.500 stk. P-pladser, hvor de 9.500 er leveret i Danmark.

Parkeringshussystemet er udviklet således, at det kan udbygges såvel i højden som i bredden.

Systemet giver arkitekten frie muligheder for at udføre facader i materialevalg, farver og udformning som indpasser sig i den aktuelle placering i bymiljø m.m.

Parkeringshussystemet er enkelt opbygget med logisk placerede opkørsels- og nedkørselsramper og god udnyttelse af pladsen til det maksimale antal parkeringspladser.

Systemet består af op til 17 m lange trugelementer med frit spænd og giver dermed optimale og brugervenlige parkeringsarealer uden generende søjler.

P-dæk

Betonelements P-dæk er et specialudviklet dækelement med lav konstruktionshøjde, fortov, afløbsrende og afløb.

P-dækket kan anvendes i alle former for P-huse med samme eller forskudt etagehøjde og i kombination med alle former for bærende elementer som søjler/bjælker, vægge eller facadeelementer.

P-dækket leveres fuldt færdigt fra fabrik med rustik overside, som er velegnet for kørsel. De anvendte materialer er robuste og slidstærke og kræver derfor et minimum af vedligeholdelse.

P-daek_Betonelement