1.2 Liniefundamenter, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. liniefundamenter fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

Liniefundamenter produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse

Liniefundamenter produceres som standard i moderat miljøklasse. Kan efter aftale også produceres til aggressiv miljøklasse.

Betonstyrker

Liniefundamenter produceres som standard i styrkeklasse 30 eller 45. Kan efter aftale også produceres i højere styrkeklasse.

Bæreevne

Liniefundamenterne dimensioneres efter den aktuelle linielast, hvad enten det er en fundamentsbjælke mellem to punktforbindelser eller et liniefundament med fod.

Projektering

Liniefundamenterne projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

Liniefunkdmenter produceres og kontrollere i henhold til DS/EN 14991 og leveres CE-mærkede.