Overflader

Såfremt ikke andet aftales, vil elementer leveret fra Betonelement have følgende overflader:

Synlige/ikke synlige overflader på betonelementer udføres i normal/lempet kravniveau i henhold til bips A24.

Specifikation af betonoverflader

OverfladetypeOverfladebehandlingKravniveau
KodeTypeKodeNiveau
SSynlig- Maling, tapet og lignende
- Ingen overfladebehandling
N
S
P
Normal
Skærpet
Projektspecifikt *
IIkke synlig- Skalmuring
- Isolering, fliser og lignende
- Ingen overfladebehandling
L
N
Lempet
Normal
- SammenstøbningG
J
R
F
Glat
Jævn
Ru
Fortandet
*) Anvendes for overflader der ikke er dækket af beskrivelserne i denne anvisning. Overfladen specificeres.

Udfaldskrav for betonoverflader

Synlige overflader

Fremstillings-
metode
BygningsdelProduktions-
metode
OrienteringSynlig
Ingen overfladebehandling samt maling, tapet med mere
NormalSkærpetProjektspecifikt
Beton-
elementer
VæggeLodret
støbt
SideformBO21-Krav er
angivet i
Projekt-
specifik-
beskrivelse
Udsparings-
form
BO41-
Vandret
støbt
Fri overfladeBO23 ****BO 13
BundformBO22BO12
SideformBO31BO 31
Udsparings-
form
BO41BO 41
FacaderVandret
støbt
Fri overflade
(indvendig
vægflade)
BO 23BO 13
Bundform
(indvendig
vægflade)
BO 22BO 12
SideformBO 31BO 31
Udsparings-
form
BO 41BO 41
Forspændte
huldæk
Vandret
støbt
Fri overflade**
BundformBO 28BO 28
Forspændte
TT-dæk og
ribbetagplader
Vandret
støbt
Fri overflade**
BundformBO 42-
SideformBO 41-
Andre slaparmerede
og forspændte
pladeelementer
Vandret
støbt
Fri overfladeBO 43-
BundformBO 42-
SideformBO 31-
Slaparmerede
søjler og bjælker
Vandret
støbt
Fri overfladeBO 23-
BundformBO 22-
SideformBO 31-
Slaparmerede
runde søjler
Lodret
støbt
SideformBO 31-
Forspændte
søjler og bjælker
Vandret
støbt
Fri overfladeBO 43-
BundformBO 42-
SideformBO 41-
Øvrige
bygningsdele
Lodret
støbt
SideformBO 31-
Vandret
støbt
BundformBO 32-
Fri overfladeBO 43-
Pladsstøbt
beton
Overflader
støbt med form
Lodret
støbt
SideformBO 31-
Vandret
støbt
BundformBO 32BO12
Fri overfladeFri overfladeBO 43BO 43
*) Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader.

****) Der anvendes CRH O33 for vægge, der skal monteres isolering på. Se overfladespecifikationen her >>

 

Ikke synlige overflader

Fremstillings-
metode
BygningsdelProduktions-
metode
OrienteringIkke synlig
Ingen overfladebehand-
ling samt skalmuring, isolering, fliser m.m.
Sammen_
støbning
LempetNormal
Beton-
elementer
VæggeLodret
støbt
SideformBO 41BO 21
Udsparings-
form
BO 41BO 41
Vandret
støbt
Fri overfladeBO 43BO 23
BundformBO 42BO 22
SideformBO 41BO 31
Udsparings-
form
BO 41BO 41
FacaderVandret
støbt
Fri overflade
(indvendig
vægflade)
BO 43BO 23
Bundform
(indvendig
vægflade)
BO 42BO 22
SideformBO 41BO 31
Udsparings-
form
BO 41BO 41
Forspændte
huldæk
Vandret
støbt
Fri overflade****
BundformBO 42BO 42
Forspændte
TT-dæk og
ribbetagplader
Vandret
støbt
Fri overfladeBO 53 ***BO 53 ***
BundformBO 42BO 42
SideformBO 41BO 41
Andre
slaparmerede og forspændte
pladeelementer
Vandret
støbt
Fri overfladeBO 53 ***BO 43
BundformBO 42BO 42
SideformBO 41BO 31
Slaparmerede
søjler og bjælker
Vandret
støbt
Fri overflade BO 43BO 23
BundformBO 42BO 22
SideformBO 41BO 31
Slaparmerede
runde søjler
Lodret
støbt
SideformBO 41BO 31
Forspændte
søjler og bjælker
Vandret
støbt
Fri overflade BO 53 ***BO 53 ***
BundformBO 42BO 42
SideformBO 41BO 41
Øvrige
bygningsdele
Lodret
støbt
SideformBO 41BO 31
Vandret
støbt
BundformBO 42BO 32
Fri overfladeBO 53 ***BO 43
Pladsstøbt
beton
Overflader
støbt med form
Lodret
støbt
SideformBO 41BO 31
Fri overfladeVandret
støbt
BundformBO 42BO 32
Fri overfladeBO 53 ***BO 43
Sammen-
støbning
AlleFri overfladeJævnBO 43
RuBO 53
BundformGlatBO 32
BundformJævnBO 42
RuBO 52
FortandetSe DS 411
eller DS/EN
1992:1:1
SideformGlatBO 31
JævnBO 41
RuBO 52
FortandetSe DS 411
eller
DS/EN 1992:1:1
** Udenfor specifikation. Afhængig af produktionsmetode kan der optræde større generelle og lokale planhedsafvigelser end angivet for BO 53.

*** Krav som angivet for BO 53 dog uden opfyldelse af krav til ruhed.

****) Der anvendes CRH O33 for vægge, der skal monteres isolering på. Se overfladespecifikationen her >>