Vi blander viden og beton

Vi blander viden og beton
– udtrykker en vigtig del af Betonelements værdigrundlag.

Det udmøntes blandt andet gennem en målrettet uddannelse af medarbejderstaben og udvikling af nye produktionsmetoder. Nøgleordene for den videre udvikling vil fortsat være: Kvalitet, kompetence og service.

Vi vil -

  • være den foretrukne samarbejdspartner i kraft af troværdighed og faglig kompetence 
  • tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i en virksomhed, der respekterer forskellighed, giver frihed til ansvar, skaber engagement, samarbejder på alle niveauer og ønsker arbejdsglæde i et klima præget af godt humør 
  • være kendetegnet ved god kvalitet i vore leverancer og serviceydelser  
  • i samfundet opfattes som en værdifuld og ansvarlig virksomhed, der arbejder på et højt etisk og moralsk niveau  
  • skabe økonomiske resultater og derved sikre virksomheden frihed til investeringer og fortsat udvikling  
  • imødekomme markedets krav og gennemføre nødvendige forandringer