9.1 Tribuner – arenaer, generelt

Kontrolklasse

Tribuneelementer produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse

Tribuneelementer produceres som standard i aggressiv miljøklasse til brug udendørs og moderat indendørs.

Betonstyrker

Tribuneelementer produceres som standard i styrkeklasse 45.

Bæreevne

Bjælker og L-elementer dimensioneres efter den angivne rytmiske personlast. Af hensyn til egensvingningerne udføres L-elementer med forspændt armering. Tribunebjælker armeres, afhængig af længde og antallet af mellemunderstøtninger, enten med forspændte wirere eller slap armering.

Vederlag

Ved lejetryk over halvdelen af betonens regningsmæssige trykstyrke i tribunebjælkerne, skal der udføres særlige foranstaltninger. Dette forudsættes afklaret med Betonelement’s projekteringsafdeling før projekteringsstart.

Pilhøjde

Tribunebjælker udføres med en så beskeden pilhøjde, som det er muligt af hensyn til mellemunderstøtninger med mere. Tilsvarende dimensioneres L-elementer med en beskeden pilhøjde.

Brand

Den brandtekniske klassifikation afhænger af bjælkebredde, bjælketykkelse og armeringsplacering. Normalt vil både tribunebjælker og L-elementer kunne dimensioneres til REI 60 A2. Ønskes en højere brandklassifikation, forudsættes dette i hvert enkelt tilfælde drøftet med Betonelement’s projekteringsafdeling under iagttagelse af belastningsforudsætninger og elementtværsnit.

Projektering

Tribuneelementer projekteres i henhold ti Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

Tribuneelementer produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13224 og leveres CE-mærkede.

Levering

Ved transport af særlig lange tribunebjælker skal en leveringsaftale med vor kørselsafdeling være aftalt senest 14 dage før montagestart, således at en mulig kørevej kan være nøje planlagt og aftalt med myndighederne.