9.1.2 Tribuner – arenaer, indstøbningsdele

Løft

I bjælker indstøbes som standard dornhuller til løft med dorne. I L-elementer indstøbes som standard AMT-inserts til løft med iskruet svirveløjebolt og 4-strings hædesling, hvor Betonelement vurderer, at det nævnte løftesystem er anvendeligt.

Lejeplader

Der udføres som standard lejeplader i tribunebjælker ved montage på fundamenter, søjler og vægge. På L-elementer udføres der som standard ingen lejeplader.

Forankring

For at forankre L-elementerne til tribunebjælkerne kan svejseplader indstøbes efter nærmere aftale. Ved sammensvejsning af L-elementer og tribunebjælker skal der tages hensyn til bygningsfysiske påvirkninger, så der undgås rrevner mellem svejseplade og beton.