9.1.1 Tribuner – arenaer, elementgeometri

Hovedmål

L-elementerne leveres i bredde og højde tilpasset det enkelte projekt, f.eks. h=500 mm og b=1000 mm. Opkanten er som standard 150 mm tyk og bundpladen 100 mm tyk. Længden kan være op til 8-10 m. Se figur 1.

Figur 1

Tribuner_1_Betonelement 

 

Tribunebjælker leveres af hensyn til dobbelt vederlag for L-elementer minimum med en bredde på 300 mm. Fortandingen (krokodillebjælker) på den vandrette bjælkekant (trinene) tilpasses L-elementerne. Det anbefales, at der udføres en 60 mm bred ”fuge” mellem den lodrette bjælkekant og bagsiden af L-elementerne (se figur 2).

Figur 2

 Tribuner_2_Betonelement

Udsparinger

Under hensyntagen til armering, forme og elementets bæreevne, kan der foretages udsparinger i bjælker til rørgennemføringer, tværafslutninger, tværafstivninger og lignende.