7.2.3 Vaffelplader, detaljer

Vaffeltagplader – type U1

Vaffelplader_u1_Betonelement

Vaffeltagplader – type U2

Vaffelplader_u2_Betonelement