7.1 Ribbetagplader, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. ribbentagplader fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

RTP ribbeplader produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse

RTP ribbeplader produceres som standard i passiv miljøklasse, idet det dog skal bemærkes at hovedarmeringen afskæres i plan med enderibberne uden forsegling. Kan også produceres til anvendelse i moderat miljøklasse, hvor hovedarmering i enderibber kan forsegles, efter aftale.

Betonstyrker

RTP ribbeplader produceres som standard i styrkeklasse 45.

Armering

Dimensionering og placering foretages af Betonelement.

Overflader

RTP ribbepladernes overside er jævnt afrevet, som BO 53 i bips A24, dog uden opfyldelse af krav til ruhed og til pålægning af isolering og tagpap. Undersiden overholder kravene i bips A24 til overflade synlig normal.

Bæreevne

Opdaterede bæreevne-tabeller er under udarbejdelse. For yderligere information om bæreevne – kontakt teknik >>

Vederlag

Der skal under projekteringen af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning f. eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende.

Brand

Ribbepladerne (evt. kombineret med vafler) klassificeres som bærende ikke adskillende REI 60 A2 (BS60) bygningsdel, når ribbepladerne er tæt oplagt og isoleret på oversiden med min. 2 x 75 mm mineraluld med forskudte samlinger.

Isolering og tagdækning

Isolering og tagdækning fastgøres efter leverandørens anvisninger, Betonelement anbefaler min 50 mm isolering, også i uopvarmede bygninger, for at modvirke for store temperaturbevægelser.

Projektering

Ribbetagplader projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

Ribbetagplader produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13224 og leveres CE-mærkede.

Levering

Transport til byggepladsen er normalt omfattet af leverancen. Da antallet af lastvogne, der kan transportere de lange elementer, kan være begrænset, bør leveringstakten være aftalt i god tid inden montagen. Yderligere information om transport – læs her >>.