5.1 Søjler, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. søjler fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

Søjler produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse

Søjler produceres som standard i passiv miljøklasse. Kan også produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse efter aftale.

Betonstyrker

Søjler produceres som standard i styrkeklasse 45.

Bæreevne

Afhænger af en statisk beregning som specificerer armeringsmængde, stålkvaliteter og udformning.

Brand

Den brandtekniske klassifikation afhænger af søjletykkelse, søjlehøjde og armeringsplacering. Normalt vil søjler være dimensioneret til REI 60 A2 (BS60) (ved et ca. dæklag på armeringen på 25 mm) som standard.

Projektering

Søjler projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

Søjler produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13225 og leveres CE-mærkede.