4.2.2 Ribbedækplader, indstøbningsdele

Løft

Som standard indstøbes wireløft i TT pladerne, hvor Betonelement vurderer, at løftesystemet er anvendeligt. Andre løftetyper kan indstøbes efter aftale.

Beslag

Standard indstøbes lejeplader under ribbeenderne, samt standardbeslag for sammensvejsning i pladekanterne. Benyttes pladerne som tagplader, kan der endvidere indstøbes beslag pr 1200 mm til montering af Z-beslag til stålplader.

Andre indstøbningsdele

Som standard produceres TT pladerne kun med ovennævnte indstøbningsdele. Andre indstøbningsdele som specielbeslag, svejseplader, ankerskinner, inserts etc. kan indstøbes efter aftale.