4.1.6 Huldæk, bæreevnetabeller og forskydningsundersøgelse

Generelt

Beregninger af dækelementerne i brudgrænsetilstanden i henhold til DS /EN 1992-1-1 udføres af Betonelement. Beregningerne fremsendes til kunden eller den rådgivende ingeniør for videresendelse til myndighederne.

Beregningerne baseres på, at dækkene henføres til konsekvensklasse CC2. Beregning baseret på henføring til konsekvensklasse CC1 og CC3 kan tilbydes. Spændinger og deformationer i anvendelsesgrænsetilstanden beregnes kun efter aftale.

Bæreevnetabeller

På basis af nedenstående beregningsforudsætninger er udarbejdet de følgende bæreevnetabeller, idet det ultimale regningsmæssige moment beregnes efter DS / EN 1992-1-1.

Beton

Partialkoefficienten 1,33 anvendes under iagttagelse af skærpet kontrol.

Karakteristisk trykstyrke55,0 MPa
Regningsmæssig trykstyrke41,3 MPa
Karakteristisk trækstyrke2,95 MPa
Karakteristisk bøjningstrækstyrke4,21 MPa

Armering

Den forspændte armering er af høj styrkeklasse. Partialkoefficienten 1,14 anvendes under iagttagelse af skærpet kontrol.

Forudsætninger for bæreevnetabellerne er:

Karakteristisk trækstyrke1770 MPa
Regningsmæssig brudstyrke1553 MPa
Initial forspænding1150/1050 MPa
Effektiv forspænding1030/930 MPa
Tøjning ved effektiv spænding5 o/oo
Tværsnitsareal ½”93,0 mm3
Tværsnitsareal 3/ 8”52,0 mm3

Forskydningsundersøgelse

Forskydningstyrken er bestemt ved beregning iflg. 1992-1-1 og efterfølgende eftervist ved typeprøvning iflg DS / EN 1168, anneks J. I nedenstående forskydningsundersøgerlser er angivet værdier for de enkelte ribbers bidrag til den regningsmæssige forskydningsstyrke. Værdierne gælder for udstøbte dækender eller underløbet vederlag.

Bæreevnetabeller

Bæreevnetabel PE 180 – download her >>

Bæreevnetabel DE 215 – download her >>

Bæreevnetabel JE 265 – download her >>

Bæreevnetabel QE320 – download her >>

Bæreevnetabel ZE 400 – download her >>

Forskydningsundersøgelse