2.2 Facadeelementer med tegl, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. facadeelementer med tegl fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Anvendelse

Teglelementer anvendes som udvendige bærende eller ikke bærende facader i bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri.

Teglelementer støbes i vandrette forme med forpladen nedad. Teglelementer er opbygget af en forplade, et isoleringslag og en bagplade.

Forpladen:
Dette er en klimaskærm som udføres med indersiden plan uden ribber. Tykkelsen afhænger af den krævede armering, teglpetringer og dæklag. Dæklag mod såvel isolering som mod teglpetringer fastsættes normalt til moderat miljøklasse. Hermed vil forpladetykkelsen normalt andrage 110 mm.

Forpladernes tegloverflade kan udføres efter individuelle ønsker, hvad angår farver og forbandt. Den valgte teglsten skal kunne skæres til petringer på langs og have en sådan beskaffenhed, at begge halvdel kan bruges i den færdige tegloverflade.

Forpladen produceres normalt med to forskellige betonblandinger – fugebeton og egentlig forpladebeton.

Den valgte teglsten skal aftales med fabrikken så tidligt, at skæring til petringer, prøvestøbning, godkendelse og materialekøb kan foregå inden produktionsstart.

Isolering:

Til teglelementer anvendes specielle betonelementbatts med λ værdi = 0,037 W/mK eller polystyrol med λ værdi 0,038 W/mK.

Bagplade:

En statisk beregning ligger altid til grund for den endelige udformning.

Ved højder op til 3,5 m udformes bagpladen som en ensartet tyk væg med 2 net. Ved højder her over, udformes den normalt med ribber mod isoleringen. Dæklag fastsættes normalt svarende til passiv miljøklasse.

Kontrolklasse

Teglelementer produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse

Teglelementer produceres som standard med forpladen i moderat miljøklasse og bagpladen i passiv miljøklasse. Denne kan også produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse, efter aftale.

Betonstyrker

Teglelementers for- og bagplader produceres som standard i styrkeklasse 30. Kan også produceres i højere styrkeklasser efter aftale.

Bæreevne

Bæreevnen afhænger af betonstyrken, bagpladens tykkelse, facadehøjden, armeringen og excentriciteten af de lodrette kræfter.

Lyd, brand, varme

Teglelementernes lydisoleringsevne afhænger primært af facadens vægt pr. m 2 og kvaliteten af fugeudstøbning og understopning, samt de tilstødende konstruktioners egenskaber over for lydisolering. Teglelementer vil normalt uden åbninger kunne opfylde kravet til et reduktionstal R’w på 55 dB.

Den brandtekniske klassifikation afhænger af facadens tykkelse, højde og armeringsplacering. Bærende teglelementer leveres normalt som REI 60 A2 (BS 60).

Varmeisoleringsevnen afhænger af evt. ribbeareal, isoleringstykkelsen, bærebøjler, stritter m. m.

Teglelementer med tykkelsen 330 mm overholder normalt en U-værdi på 0,30 W/kvmK og facadeelementer med tykkelsen 420 mm overholder normalt en U-værdi på 0,20 W/kvmK.

Linietab ved vindues- og dørfalse skal indregnes i energirammen.

Tykkelsen på isolering i false anbefales som min. 50 mm.

Projektering

Teglelementer projekteres i hendhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

Facadeelementer produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14992 og leveres CE-mærkede.