1.2.1 Liniefundamenter, elementgeometri

Hovedmål

Geometrien tilpasses den enkelte sag, men der kan udføres liniefundamenter med eller uden fod afhængig af jordens bæreevne på den aktuelle byggeplads. For at leve op til isoleringskravene i randzonen kan liniefundamenterne også udføres som isolerede sandwich-elementer som vist på figur 1.

Bredden af liniefundamenter tilpasses væggene afhængig af, om det er en bred udvendig facade eller en smal indvendig væg. Den maksimale højde af et liniefundament inkl. bundplade er 2,0 m. Liniefundamenter kan også anvendes i kombination med punktfundamenter som vist på fig. 2.

Fortanding

Til sammenstøbning udføres liniefundamenterne ofte med en fortandet fugelås med U-bøjler i enderne.

Udsparinger

Liniefundamenter, ud- eller indvendige, kan udføres med udsparinger til fjernvarme-, vand- eller afløbsrør med mere, således at installationerne nemt kan udføres efter, at husets sokler er monteret.