1.1 Punktfundamenter, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. punkfundamenter fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

Punktfundamenter produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse

Punktfundamenter produceres som standard i moderat miljøklasse. Kan efter aftale også produceres til aggressiv miljøklasse.

Betonstyrker

Punktfundamenter produceres som standard i styrkeklasse 45. Kan også produceres i højere styrkeklasse efter aftale.

Bæreevne

Punktfundamenternes bæreevne afhænger af last og indspænding fra søjle samt de geotekniske forhold på den aktuelle byggegrund.

Standararmeringen til optagelse af indspændingsmomentet og forhindring af gennemlokning fra normalkraften på punktfundamenterne, kan efter behov suppleres i forbindelse med eftervisningen af bæreevnen i den aktuelle sag.

Projektering

Punktelementer projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

Punktfundamenter produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14991 og leveres CE-mærkede.